Πρώτη Σελίδα

Το παρόν ιστολόγιο (blog) αποτελεί μια προσπάθεια ηλεκτρονικής ενημέρωσης για το μάθημα της πληροφορικής στο Γυμνάσιο/Λύκειο και απευθύνεται στους μαθητές του Γυμνασίου/Λυκείου.

Η περιήγηση γίνεται από το μενού. Αρχικά επιλέξτε από το κυρίως μενού την τάξη και το αντίστοιχο κεφάλαιο που σας ενδιαφέρει. Σε κάθε κεφάλαιο θα βρείτε ένα αρχείο με την παρουσίαση του μαθήματος, φύλλα εργασίας και online ασκήσεις για κάθε ενότητα.